เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

21 February 2019

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย (Vels University) เยี่ยมชม ห้องสมุด

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย (Vels University) เยี่ยมชม ห้องสมุด

ยินดีต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย(Vels University) ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งคณบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มาจัดการประชุมนานาชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ “International Conference on Emerging Trends in Engineering Research ICERER’18” ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย : School of Engineering, Vels Unviersity

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.40 น. อาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย จำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับ และนำชมส่วนพื้นที่ให้บริการต่างๆ ได้แก่
• พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone) ขนาด 13 ที่นั่ง
• พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area)
• พื้นที่ศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล/ที่นั่งเฉพาะบุคคล (Individual Workstation/ Carrel)
• มุมหนังสือสองภาษาสำหรับเด็ก- พื้นที่จัดนิทรรศการ
• มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts)
• ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) จำนวน 10 ห้อง
• มุมศึกษาค้นคว้าวิจัย (ห้องหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และ ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน และ ห้องวารสารและเอกสาร)

Vels Unviersity-International Conference on Emerging Trends in Engineering Research ICERER’18” ณ มหาวิทยาลัยสยาม
International Conference on Emerging Trends in Engineering Research ICERER’18” ณ มหาวิทยาลัยสยาม

Vels Unviersity ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535(ค.ศ.1992) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตเมืองของเมืองเจนไน (มีประชากรมากกว่า 5,000,000 คน) รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดียได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก University Grants Commission ในอินเดีย เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาขั้นสูง Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies ( VISTAS ) เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่นำไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในหลายสาขาวิชา ได้แก่ Arts & Humanities, Business & Social Sciences, Language & Cultural, Medicine & Health, Engineering Engineering, Science & Technology มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 7,000 คน จำนวนบุคลากรมากกว่า 500


เว็บไซต์หลักของ Vels University http://www.velsuniv.ac.in/

Fanpage Velsuniv  https://www.facebook.com/Velsuniv/

เว็บไซต์ห้องสมุด http://www.velsuniv.ac.in/library-facilities.asp

ยินดีต้อนรับคณาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย (Vels University) เยี่ยมชม ห้องสมุด

About The Author

Related posts