เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

22 January 2019

สามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

FAQ-คำถามที่พบบ่อยสามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
Komdech asked 1 year ago

สามารถ login  โดยใช้  User  เป็น siam  แล้วใส่  Password  เป็น library  จะสามารถค้นหา  full text  ได้