เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

แนะนำวารสาร

แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2562

แนะนำวารสาร 16 ม.ค. 2562
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสิ่งแวดล้อม ISSN: –   0859-3868 จัดพิมพ์:  –   1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบั...
Read more

แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2562

แนะนำวารสาร 1 ม.ค. 2562
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ISSN: –   1905-4548   จัดพิมพ์:  –  1 ปี 3 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  คณะวิศวกรรมศาสตร์...
Read more

แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561

แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561
ชื่อวารสาร (Title) :-  พลาสติก ISSN: –     0125-8591 จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์: –  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ฉบับล่าสุด: –       ปีที่...
Read more

แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561

แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารเศรษฐกิจและสังคม ISSN: –     0125-0892 จัดพิมพ์:  –  1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ...
Read more

แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2561

แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2561
แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  จุฬาอายุรศาสตร์ ISSN: –     0857-5630 จัดพิมพ์:  –     1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –     ภาควิชา...
Read more

แนะนำวารสาร 1 พ.ย. 2561

แนะนำวารสาร 1 พ.ย. 2561
แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารการศึกษาไทย ISSN: –     1686-5073 จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์: –  สำนักงานเลขา...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ISSN: –          19051387 จัดพิมพ์:  –     1 ปี 3 ฉบับ สำนั...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560

แนะนำวารสาร ประจำปี 2560
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ชื่อวารสาร(Title):- วารสารศิลปศาสตร์ ISSN :-             1513-9131 จัดพิมพ์ :–         1 ปี 2 ฉบับ สำนักพิมพ์ :-    ค...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2559

แนะนำวารสาร ประจำปี 2559
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ชื่อวารสาร(Title) :– วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ISSN :–           0858-4435 จัดพิมพ์ :–       ราย  1...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2558

แนะนำวารสาร ประจำปี 2558
แนะนำวารสารออกใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ชื่อวารสาร(Title) : วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISSN :  1906-5485 จัดพิมพ์ : ราย 1 ปี 2 ฉบับ ฉบับล่าสุด : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1...
Read more