เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

22 February 2019

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

กินเปลี่ยนชีวิต ด้วยอาหาร 100 ชนิดจากธรรมชาติ 

กินเปลี่ยนชีวิต ด้วยอาหาร 100 ชนิดจากธรรมชาติ 
ชื่อหนังสือ:  กินเปลี่ยนชีวิต ด้วยอาหาร 100 ชนิดจากธรรมชาติ  ชื่อผู้แต่ง: เซียวเชียนโอ้ว Call Number: พ 641.302 ซ751ก 2561                     รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1...
Read more

มั่งคั่ง ระดับตำนาน Your Life Your Legacy by Roger Hamilton

มั่งคั่ง ระดับตำนาน Your Life Your Legacy by Roger Hamilton
ชื่อหนังสือ: มั่งคั่งระดับตำนาน : Your life your legacy   ชื่อผู้แต่ง: แฮมิลตัน, โรเจอร์ เจมส์ Call Number:  พ 158.1 ฮ851ม 2561                    รายละเอียด: แนะนำหนังสื...
Read more

เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey

เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey
ชื่อหนังสือ:  เส้นทางแห่งผู้นำ The leadership journey  ชื่อผู้แต่ง: ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ Call Number:  พ 158.4 ธ449ส 2561                 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2...
Read more

คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์ 

คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์ 
ชื่อหนังสือ: คู่มือใช้งาน Excel 2016 ฉบับสมบูรณ์   ชื่อผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ Call Number: 005.369 ด211ค 2560                     รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2562 หน...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: ล่องล้านนา ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม      Call Number: 390.09593 ล151 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร Call Number: อ 390.22...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Call Number: 923.1593 น967 25...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย Call Number: พ 895.915 ค384 2560                รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์ ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ Call Number:  919.3 น672 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561   หนังสือ “นิว...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา Call Number: 615.19 น224ร 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มค...
Read more