เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

20 March 2019

แนะนำทรัพยากร-library su-su library

สร้างโมเดลธุรกิจ…ง่ายนิดเดียว

สร้างโมเดลธุรกิจ…ง่ายนิดเดียว
ชื่อหนังสือ: สร้างโมเดลธุรกิจ…ง่ายนิดเดียว   ชื่อผู้แต่ง: มิกิ, อิมะสึ Call Number: 658.4012 ม551ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 มี.ค. 2562 หนังสือ “สร้างโมเดลธุ...
Read more

กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น

กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น
ชื่อหนังสือ: กลยุทธ์เก็งกำไรเทรดระยะสั้น ชื่อผู้แต่ง: วิลเลี่ยมส์, แลร์รี่ Call Number: 332.6322 ว714ก 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 15 มี.ค. 2562 ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจก...
Read more

พระมหากษัตริย์ ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม

พระมหากษัตริย์ ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม
ชื่อหนังสือ: พระมหากษัตริย์ ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ชื่อผู้แต่ง: สถาบันบันลือธรรม Call Number: พ 923.1593 พ357 2559 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 15 มี.ค. 2562 หนังสือ “พระมหากษ...
Read more

วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ISSN: – 0858-4435 (Print) / 2651-1231 (Online) จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน...
Read more

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ชื่อวารสาร (Title) :- วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ISSN: –   0857-4553 จัดพิมพ์:  –  1ปี 3 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ฉบับล...
Read more

เปิดหน้าชีวิตใหม่ ปาฏิหาริย์พลังคำพูด

เปิดหน้าชีวิตใหม่ ปาฏิหาริย์พลังคำพูด
ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าชีวิตใหม่ ปาฏิหาริย์พลังคำพูด ชื่อผู้แต่ง: ปทิตตา วิเศษบุปผากุล Call Number: พ 808.5 ป152ป 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 มี.ค. 2562 จากการที่ได้เป็...
Read more

เปิดตัวให้แรง ปล่อยของให้ปัง

เปิดตัวให้แรง ปล่อยของให้ปัง
ชื่อหนังสือ:  เปิดตัวให้แรง ปล่อยของให้ปัง ชื่อผู้แต่ง: วอล์กเกอร์, เจฟฟ์ Call Number: 658.872 ว366ป 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 มี.ค. 2562 หนังสือ “เปิดตัวให้แรง ปล่...
Read more

คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)

คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม)
ชื่อหนังสือ: คัมภีร์เทคนิควิเคราะห์หุ้น (ฉบับรวมเล่ม) ชื่อผู้แต่ง: ดม ดอนชัย      Call Number: 332.6322 ด126ค 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 มี.ค. 2562 หนังสือ “คัมภีร์เ...
Read more

แค่เห็นคุณค่าในตนเองให้เป็น ชีวิตคุณจะ Happy มาก

แค่เห็นคุณค่าในตนเองให้เป็น ชีวิตคุณจะ Happy มาก
ชื่อหนังสือ: แค่เห็นคุณค่าในตนเองให้เป็น ชีวิตคุณจะ Happy มาก ชื่อผู้แต่ง: ยุน ฮงกยุน Call Number: พ 158.1 ย382ค 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 9 มี.ค. 2562 คนเราจะมีความส...
Read more

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

การบัญชีการเงินเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ: การบัญชีการเงินเบื้องต้น ชื่อผู้แต่ง: พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ Call Number: 657.48 พ128ก 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 8 มี.ค. 2562 หนังสือ “การบัญชีการเงินเบื้องต้...
Read more