เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

สาระความรู้ ด้านเทคโนโลยี-ศิลปวัฒนธรรม-วันสำคัญต่างๆ

กรุงเทพมหานคร มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95

กรุงเทพมหานคร มลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และหน้ากากอนามัย N95
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2561 ระบุว่า ในแต่ละปีจะมีประชากร เสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ไม่ต่ำกว่า 6,500,000 คน ประเทศจีนและอินเดีย เป็นประเทศท...
Read more

ปาบึก (PABUK)

ปาบึก (PABUK)
พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 6.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 105.5 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตร...
Read more

วันขึ้นปีใหม่

วันขึ้นปีใหม่
วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การกำหนดวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่นั้น เป็นการนับแบบสุริยคติ คือ ใช้พระอา...
Read more

วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

วันสิ้นปี 31 ธันวาคม
วันสิ้นปี (ภาษาอังกฤษ: End-Of-Year) คือ วันสุดท้ายของปี หรือวันที่ 31 ธันวาคม ตาม ปฏิทินเกรโกเรียน (อังกฤษ: Gregorian Calendar) ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1...
Read more

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า (Wildlife) หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ปีก และแมลง หรือแมง ที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ใ...
Read more

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส
วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม  คำว่า “คริสต์มาส” เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษ...
Read more

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม
วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่านักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้แ...
Read more

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาอะไรมากที่สุด

คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต ค้นหาอะไรมากที่สุด
คนมากกว่าครึ่งโลกใช้งานอินเตอร์เน็ต โดย ปัจจุบัน(ปี ค.ศ.2018) มี 4.021 พันล้านคนที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต จากประชากรทั้งโลก 7.593 พันล้านคน โดยมีผู้ใช้งาน Social Media มากถึง...
Read more

วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร ให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475...
Read more

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชา...
Read more