เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร Call Number: อ 390.22...
Read more

แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561

แนะนำวารสาร 16 ธ.ค. 2561
ชื่อวารสาร (Title) :-  พลาสติก ISSN: –     0125-8591 จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์: –  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ฉบับล่าสุด: –       ปีที่...
Read more

การประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
การประชุมศึกษาดูงาน ห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  โดยมีบุคลากรสำนักห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 13.30-...
Read more

แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561

แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561
ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารเศรษฐกิจและสังคม ISSN: –     0125-0892 จัดพิมพ์:  –  1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา Call Number: 615.19 น224ร 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มค...
Read more

ฐานข้อมูล ThaiEdResearch

ฐานข้อมูล ThaiEdResearch
คลิกสืบค้นฐานข้อมูล ThaiEdResearch ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdReseach” จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC Knowled...
Read more

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คู่มือสื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   /  ดาวน์โหลดPDF                 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้แถลงรายละเอียดเก...
Read more