เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

19 March 2019

 • WordPress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน

  Wordpress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย แต่เปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่ก ...

  Wordpress 5.0 กดอัปเดตปุ๊บ ชีวิตเปลี่ยน เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงเลย แต่เปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าเป็นแนวไหนระหว่าง ชอบรสนิยมเก่า(รุ่น Classic Editor) หรือหลงใหลในนวัตกรรมใหม่ๆ (Bloc ...

  Read more
 • วันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม

  วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพ ...

  วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารประจำการ ตำรวจ ยุวชนท ...

  Read more