เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

16 January 2019

 • แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561

  ชื่อหนังสือ: คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย Call Numbe ...

  ชื่อหนังสือ: คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย Call Number: พ 895.915 ค384 2560                รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561 หนังสือ “คำพ่อสอน : ...

  Read more
 • ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม ...

  ชื่อเรื่อง :                   วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุด “๗๗  จังหวัด พัฒนาทั่วไทย” ผู้จัดทำ :                   สำนักราชเลขาธิการ ร่วมคณะก ...

  Read more
 • วันดำรงราชานุภาพ ๑ ธันวาคม

  ๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ  บุคคลไทยพระองค์แรกที่ องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.๒๕๔๘ ร ...

  ๑ ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ  บุคคลไทยพระองค์แรกที่ องค์การ UNESCO ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.๒๕๔๘ รัฐบาลกำหนดให้วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่อรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ ...

  Read more
 • วันเอดส์โลก

  วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวย ...

  วันเอดส์โลก World AIDS Day 1 ธันวาคมของทุกปี โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อ ...

  Read more
 • แนะนำวารสาร 1 ธ.ค. 2561

  ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารเศรษฐกิจและสังคม ISSN: -     0125-0892 จัดพิมพ์:  -  1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: ...

  ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารเศรษฐกิจและสังคม ISSN: -     0125-0892 จัดพิมพ์:  -  1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: -  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับล่าสุด: -       ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 ( ...

  Read more