เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

22 February 2019

10 Breakthrough Technologies 2015 : 10 เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ในปี 2015

library siam.edu ห้องสมุด แมกกาซีน
MIT Technology Review

MIT Technology Review magazine, released bimonthly, is the world’s longest-running technology magazine.

MARCH/APRIL 2015 / 10 Breakthrough Technologies 2015
Technology news is full of incremental developments. These are the breakthroughs that matter. Not all breakthroughs are created equal. Some arrive more or less as usable things; others mainly set the stage for innovations that emerge later, and we have to estimate when that will be. But we’d bet that every one of the milestones on this list will be worth following in the coming years.

อ้างอิงจาก : 

  • https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2015/
  • https://www.nstda.or.th/th/knowledge-analytic/128-science-and-technology-stories/1570-mit-technology-review-2015

library.siam.edu อ่านหนังสือ ห้องสมุด  มหาวิทยาลัยสยาม 10 Breakthrough Technologies 2015 : 10 เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ในปี 2015

Post source : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

Related posts