เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

21 February 2019

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา

คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา เยี่ยมชม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.45 น. Dr.Cheol Je   Cho อาจารย์ประจำ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม   นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา จำนวน 50 ท่าน เยี่ยมชม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) โดยมีผู้อำนวยการและบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับและนำชมส่วนพื้นที่ให้บริการต่างๆ ได้แก่

ห้องสมุด ม.สยาม-ศึกษานิเทศก์-เทศบาล-นครราชสีมา

  • พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone) ขนาด 13 ที่นั่ง
  • พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area)
  • พื้นที่ศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคล/ที่นั่งเฉพาะบุคคล (Individual Workstation/ Carrel)

ห้องสมุด ม.สยาม-ศึกษานิเทศก์-เทศบาล-นครราชสีมา

 

  • มุมหนังสือสองภาษาสำหรับเด็ก- พื้นที่จัดนิทรรศการ
  • มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts)
  • ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) จำนวน 12 ห้อง
  • มุมศึกษาค้นคว้าวิจัย (ห้องหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ และ ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน และ ห้องวารสารและเอกสาร)

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา

About The Author

Related posts