18 February 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

สามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

FAQ-คำถามที่พบบ่อยสามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
Komdech asked 2 months ago

สามารถ login  โดยใช้  User  เป็น siam  แล้วใส่  Password  เป็น library  จะสามารถค้นหา  full text  ได้