สามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

15 August 2018

สามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

FAQ-คำถามที่พบบ่อยสามารถใช้ฐานข้อมูล EBSO จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
Komdech asked 8 months ago

สามารถ login  โดยใช้  User  เป็น siam  แล้วใส่  Password  เป็น library  จะสามารถค้นหา  full text  ได้