18 February 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

ระบบต่ออายุการยืมมีปัญหาไม่สามารถLoginได้

FAQ-คำถามที่พบบ่อยCategory: ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดระบบต่ออายุการยืมมีปัญหาไม่สามารถLoginได้
lib asked 2 months ago

ปัญหาตามlinkหน้านี้  http://library.siam.edu/loginopac/

1 Answers
lib answered 2 months ago

แจ้งให้ทราบว่า ตรวจพบระบบมีปัญหาจริง และกำลังแก้ไข ดังนั้นปัญหาของนักศึกษาที่ไม่สามารถloginเข้าต่อเวลายืม หรือเลื่อนเวลาส่งหนังสือออกไปอีกนั้น ทางเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ได้รับกรณีนี้ไปดูแล โดยต่อเวลาการยืมหนังสือของนักศึกษาให้ เมื่อแก้ไขปัญหาloginสำเร็จ จะแจ้งให้นักศึกษาท่านนั้นทราบต่อไป