_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

28 May 2018

ยืมหนังสือต้องส่งคืนภายใน 3 วัน สงสัยว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ วันหยุด นับด้วยมั้ย หรือนับข้ามไป

FAQ-คำถามที่พบบ่อยCategory: ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดยืมหนังสือต้องส่งคืนภายใน 3 วัน สงสัยว่าถ้าเป็นวันอาทิตย์ วันหยุด นับด้วยมั้ย หรือนับข้ามไป
Adun Pra asked 5 months ago

สงสัยอะครับรบกวนช่วยตอบข้อสงสัยนี้ ขอบคุณครับ