การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

15 August 2018

การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary

iglibrary

e-Books จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา

ท่านสามารถเข้าทดลองใช้ E-Book ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 58 (ใน internet ของรั้วมหาวิทยาลัยสยามเท่านั้น)

   คลิกอ่าน..การใช้งาน ฐานข้อมูล e-Book ของ iGLibrary  

 

Related posts