เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

11 December 2018

บริการจอง-อบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และอื่นๆ

บริการจอง-อบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และอื่นๆ
 ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนจองออนไลน์ : คลิก  ตรวจสอบการจอง : ตรวจสอบรายการลงทะเบียนอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร : 5-20 คน สถานที่อบรม : สำนักทรัพยากรสาร...
Read more

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 จองห้องประชุมคลิก ที่นี่ *ห้องประชุมกลุ่ม(เปิดใหม่ พ.ศ.2561) หรือ Hacker Gang Zone จำนวน 6 ห้อง ๆ ละ 4-6 ที่นั่ง  แอร์, โต๊ะ, เก้าอี้, ไวท์บอร์ด, มีวิวสถานีรถไฟฟ้าบางหว...
Read more

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan

บริการยืมระหว่างห้องสมุด Inter Library Loan
1. ตรวจสอบบรรณานุกรมจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ – เว็บไซต์ http://library.siam.edu/ ที่ Searching: Discovery Service for Siam University – ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สิ่งพ...
Read more