บริการจอง-อบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และอื่นๆ

บริการจอง-อบรมแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล และอื่นๆ
 ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนจองออนไลน์ : คลิก  ตรวจสอบการจอง : ตรวจสอบรายการลงทะเบียนอบรม จำนวนผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตร : 5-20 คน สถานที่อบรม : สำนักทรัพยากรสาร...
Read more