เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

18 October 2018

แนะนำCD-DVD

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authori...
Read more

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561

แนะนำ CD ประจำวันที่ 16 กันยายน 2561
ชื่อเรื่อง           :         รวมหลักไวยากรณ์โทเฟิล TOEFL Grammar ผู้จัดทำ           :         TGRE Institute Publication Call Number  :      428.0076 (สามารถติดต่อได้ที...
Read more

Health Sciences resources

Health Sciences resources
Clinically Oriented Anatomy / Keith L. Moore, Arthur F. Dalley and Anne M.R. Agur / 612 M822C 2014      กายวิภาคศาสตร์เชิงคลินิก ครอบคลุมข้อมูลระบบที่สำคัญพร้อมแนวคิดพื้น...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2559)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2559)
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ชื่อเรื่อง :–     ฮั่น จื้อ กง (แผ่นที่ 16)  – สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ผู้จัดทำ :–     บริษัท  เอพีเอส อิ...
Read more