แนะนำCD Archives - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU

19 August 2018

แนะนำCD-DVD

Health Sciences resources

Health Sciences resources
Clinically Oriented Anatomy / Keith L. Moore, Arthur F. Dalley and Anne M.R. Agur / 612 M822C 2014      กายวิภาคศาสตร์เชิงคลินิก ครอบคลุมข้อมูลระบบที่สำคัญพร้อมแนวคิดพื้น...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2559)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2559)
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ชื่อเรื่อง :–     ฮั่น จื้อ กง (แผ่นที่ 16)  – สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ผู้จัดทำ :–     บริษัท  เอพีเอส อิ...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2558)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2558)
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ชื่อเรื่อง : เมก้า  เคลฟเวอร์  วิทยาศาสตร์ฉลาดสุดๆ (ความลับวิทยาศาสตร์รอบตัว) ผู้จัดทำ :  เจเนซิส มีเดียคอม เลขเรียก (Call Number...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2557)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2557)
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ชื่อเรื่อง : – การทำงานโดยปราศจากความสูญเสีย ผู้จัดทำ :  – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขเรียก (Call Number): –...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2556)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2556)
แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ชื่อเรื่อง : – xxx ผู้จัดทำ :  –  เลขเรียก (Call Number): – xxx รายละเอียด : – xxx ชื่อเรื่อง : – x...
Read more