เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

12 December 2018

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2560

แนะนำหนังสือ 1 เมษายน 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2560 ชื่อหนังสือ :–         ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อผู้แต่ง :–           เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 มีนาคม 2560

แนะนำหนังสือ 16 มีนาคม 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560 ชื่อหนังสือ :-         ตามรอยพระยุคคลบาท ชื่อผู้แต่ง :-           ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, บรรณาธิการ Call Number :–   อ 923....
Read more

แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2560

แนะนำหนังสือ 1 มีนาคม 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560 ชื่อหนังสือ :–         บ้านเชียง ปฐมบทโบราณคดีไทย ชื่อผู้แต่ง :–           เดชาภิวัชร์ นพมิตร,บรรณาธิการ Call Numbe...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ชื่อหนังสือ :–         ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค ชื่อผู้แต่ง :...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ชื่อหนังสือ :–         มรดกวัฒนธรรมไทย ชื่อผู้แต่ง :–           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม       Call Number :...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2560

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2560 ชื่อหนังสือ :–         พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ชื่อผู้แต่ง :–           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม       Ca...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2559

แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2559
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชื่อผู้แต่ง :–           สายไหม จบกลศึก…[และ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2559
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–         สมบัติแผ่นดิน ชื่อผู้แต่ง :–                    Call Number :–   อ 745.5 ส255 2559  ร...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2559

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชื่อหนังสือ :– โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นท...
Read more