เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

18 October 2018

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือ 16 กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ชื่อหนังสือ :–         ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทางชลมารค ชื่อผู้แต่ง :...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2560

แนะนำหนังสือ 1 กุมภาพันธ์ 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ชื่อหนังสือ :–         มรดกวัฒนธรรมไทย ชื่อผู้แต่ง :–           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม       Call Number :...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2560

แนะนำหนังสือ 16 มกราคม 2560
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2560 ชื่อหนังสือ :–         พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ชื่อผู้แต่ง :–           กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม       Ca...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2559

แนะนำหนังสือ 16 ธันวาคม 2559
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชื่อผู้แต่ง :–           สายไหม จบกลศึก…[และ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 ธันวาคม 2559
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–         สมบัติแผ่นดิน ชื่อผู้แต่ง :–                    Call Number :–   อ 745.5 ส255 2559  ร...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2559

แนะนำหนังสือ 16 พฤศจิกายน 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชื่อหนังสือ :– โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นท...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2559

แนะนำหนังสือ 1 พฤศจิกายน 2559
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ชื่อหนังสือ :–          ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ชื่อผู้แต่ง :–            ธงทอง จันทรางศุ        ...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ตุลาคม 2559

แนะนำหนังสือ 16 ตุลาคม 2559
แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–             พืชวงศ์บุกบอน ในหุบเขาลำพญา ชื่อผู้แต่ง :–              Call Number :–    อ 584.6...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ตุลาคม 2559

แนะนำหนังสือ 1 ตุลาคม 2559
  แนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ชื่อหนังสือ :–       25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2530-พ.ศ.2555 ชื่อผู้แต่ง...
Read more