เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

18 October 2018

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 581 อ182 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ” เล่มนี้ เป็นหนัง...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต ชื่อผู้แต่ง: ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช Call Number: 302.231 ช617ส 2559 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560
ชื่อหนังสือ: ชีววิทยา ชื่อผู้แต่ง: ศุภณัฐ ไพโรหกุล Call Number: 570 ศ686ช 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ชีววิทยา” เล่มนี้ ได้สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่...
Read more

แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560
แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560 น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชื่อหนังสือ : ตะวันส่องหล้า  ชื่อผู้แต่ง : สุวิชา Call Number : 923.1593 ส879ต 2560 รายละเอียด : ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ชื่อผู้แต่ง: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ Call Number: อ 353.77 ห159 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “106 ปี แห่งการสถ...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2560

แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2560
ชื่อหนังสือ: ตราไปรษณียากรไทย 2559 ชื่อผู้แต่ง: ไปรษณีย์ไทย Call Number: อ 769.569593 ต167 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ตราไปรษณียากรไทย 2559” เล่มนี้จัดทำขึ้นโดย บริษั...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2560
ชื่อหนังสือ: เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน ชื่อผู้แต่ง: สุขสันต์ หอพิบูลสุข Call Number: 624.15 ส743ท 2554 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “เทคนิคการปรับปรุงพื้นดิน” เล่มนี้ เป็นโครง...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: ภาวะผู้นำทางการบริหาร ชื่อผู้แต่ง: ณิรดา เวชญาลักษณ์  Call Number: 658.4092 ณ449ภ 2560 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ“ภาวะผู้นำทางการบริหาร” เล่มนี้เป็นหนังสือที่...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย Call Number: อ 759.9593 จ434 2560 รายละเอียด: หนังสือ “จ...
Read more