เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

20 January 2019

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: ล่องล้านนา ชื่อผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะมนุษยศาสตร์. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม      Call Number: 390.09593 ล151 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2562
ชื่อหนังสือ: เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชื่อผู้แต่ง: กระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร Call Number: อ 390.22...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับงาน กศน. ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย Call Number: 923.1593 น967 25...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ชื่อผู้แต่ง: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย Call Number: พ 895.915 ค384 2560                รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์ ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ Call Number:  919.3 น672 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561   หนังสือ “นิว...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา Call Number: 615.19 น224ร 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มค...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว Call Number:  พ 914.604 ต258ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระท...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561
แนะนำหนังสือ: เที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้ ชื่อผู้แต่ง: ณิศรา ตีระวัฒนพงษ์ Call Number:  พ 919.304 ณ449ท 2561 รายละเอียด: แนะนำหนั...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: หิมาลัยไม่มีจริง ชื่อผู้แต่ง: นิ้วกลม Call Number: พ 915.496 น672ห 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “หิมาลัยไม่มีจริง” เล่มนี้ เนื้อหาในหนั...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ชื่อผู้แต่ง: นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ Call Number: 581.9593 ท164 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “ทรัพยากรพืชท้อ...
Read more