18 March 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561
ชื่อหนังสือ: ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ง: กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระรา...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 575.103 พ174 2560 รายละเอียด: จากการตรวจสอบพบว่าหนังสือและตำราภาษาไทยในสาขาวิชานี...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 580.3 พ174 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสต...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 581 อ182 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ” เล่มนี้ เป็นหนัง...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต ชื่อผู้แต่ง: ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช Call Number: 302.231 ช617ส 2559 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560
ชื่อหนังสือ: ชีววิทยา ชื่อผู้แต่ง: ศุภณัฐ ไพโรหกุล Call Number: 570 ศ686ช 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ชีววิทยา” เล่มนี้ ได้สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่...
Read more