เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

19 November 2018

แนะนำทรัพยากรหนังสือ (รายปักษ์)

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์ ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ Call Number:  919.3 น672 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561   หนังสือ “นิว...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา Call Number: 615.19 น224ร 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มค...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว Call Number:  พ 914.604 ต258ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระท...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561
แนะนำหนังสือ: เที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้ ชื่อผู้แต่ง: ณิศรา ตีระวัฒนพงษ์ Call Number:  พ 919.304 ณ449ท 2561 รายละเอียด: แนะนำหนั...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: หิมาลัยไม่มีจริง ชื่อผู้แต่ง: นิ้วกลม Call Number: พ 915.496 น672ห 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 2561 หนังสือ “หิมาลัยไม่มีจริง” เล่มนี้ เนื้อหาในหนั...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ทรัพยากรพืชท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง ชื่อผู้แต่ง: นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ Call Number: 581.9593 ท164 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 ก.ย.2561 “ทรัพยากรพืชท้อ...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ส.ค. 2561
  ชื่อหนังสือ: Elvis Presley king of rock ‘N’ roll ชื่อผู้แต่ง: เล็ก วงศ์สว่าง, บรรณาธิการ Call Number: 781.66 อ915 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ  “Elvis...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ส.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: The Princess’ dog diary บันทึกคุณน้ำหอม สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง ชื่อผู้แต่ง: สิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า Call Number: พ 636.7 ส7...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2561

แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2561
ชื่อหนังสือ: ตามรอยทาง ธ สร้างไทย ชื่อผู้แต่ง: กรมทางหลวง Call Number: 923.1593 ต341 2560 รายละเอียด:  “ตามรอยทาง ธ สร้างไทย” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะกล่าวถึงข้าราชการข...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: บูรพาจารย์ ชื่อผู้แต่ง: ณิชารีย์ แก้วพรรณา, ผู้จัดทำ Call Number:   294.363 บ747 2560      รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “บูรพาจารย์” เล่มนี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลเบื...
Read more