23 July 2018

แนะนำทรัพยากร-library su-su library

แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2561

แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2561
ชื่อหนังสือ: ตามรอยทาง ธ สร้างไทย ชื่อผู้แต่ง: กรมทางหลวง Call Number: 923.1593 ต341 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2561 “ตามรอยทาง ธ สร้างไทย” เล่มนี้ เนื้อหาภายใน...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2561 ชื่อวารสาร (Title):-   วารสารศิลปศาสตร์ ISSN:-            1513-9131 จัดพิมพ์:-        1 ปี 2 ฉบับ สำนักพิมพ์ :-   คณะศิล...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: บูรพาจารย์ ชื่อผู้แต่ง: ณิชารีย์ แก้วพรรณา, ผู้จัดทำ Call Number:   294.363 บ747 2560      รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “บูรพาจารย์” เล่มนี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลเบื...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริพระดาบส ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง Call Number: อ 630.7 ค961 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2561  “โครงการพ...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ชื่อวารสาร (Title):-   สยามวิชาการ ISSN: –  1513-1076 จัดพิมพ์:-   1 ปี 2 ฉบับ สำนักพิมพ์ (Publisher):-  คณะบริ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 มิ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 มิ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: โครงการพระราชดำริแกล้งดิน ชื่อผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, ผู้เรียบเรียง Call Number: อ 630.7 ค961 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “โครงการพระราชดำริแกล้ง...
Read more