เพิ่มลายน้ำ-เพิ่มภาพลายน้ำ-mark

19 November 2018

แนะนำทรัพยากร-library su-su library

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: นิวซีแลนด์ ชื่อผู้แต่ง: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล, บรรณาธิการ Call Number:  919.3 น672 2561                   รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 16 พ.ย. 2561   หนังสือ “นิว...
Read more

แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2561

แนะนำวารสาร 16 พ.ย. 2561
แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  จุฬาอายุรศาสตร์ ISSN: –     0857-5630 จัดพิมพ์:  –     1 ปี 4 ฉบับ สำนักพิมพ์: –     ภาควิชา...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561
ชื่อหนังสือ: ระบบนำส่งยา ชื่อผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ ณ สงขลา Call Number: 615.19 น224ร 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2561 หนังสือ “ระบบนำส่งยา” เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มค...
Read more

แนะนำวารสาร 1 พ.ย. 2561

แนะนำวารสาร 1 พ.ย. 2561
แนะนำวารสาร ประจำวันที่ 1 พ.ย. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารการศึกษาไทย ISSN: –     1686-5073 จัดพิมพ์:  –  ราย 2 เดือน สำนักพิมพ์: –  สำนักงานเลขา...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ต.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระทิงดุ ชื่อผู้แต่ง: ตะวัน พันธ์แก้ว Call Number:  พ 914.604 ต258ส 2561 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “Spain เยือนถิ่นบอลดัง เมืองกระท...
Read more

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561

แนะนำ CD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561
แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Tourism Authori...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 1 ต.ค. 2561 ชื่อวารสาร (Title) :-  วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ISSN: –          19051387 จัดพิมพ์:  –     1 ปี 3 ฉบับ สำนั...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2561
แนะนำหนังสือ: เที่ยวนิวซีแลนด์ New Zealand ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์ สวรรค์ซีกโลกใต้ ชื่อผู้แต่ง: ณิศรา ตีระวัฒนพงษ์ Call Number:  พ 919.304 ณ449ท 2561 รายละเอียด: แนะนำหนั...
Read more