แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 575.103 พ174 2560 รายละเอียด: จากการตรวจสอบพบว่าหนังสือและตำราภาษาไทยในสาขาวิชานี...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)
แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561 ชื่อเรื่อง : พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 1 ผู้แต่ง :  – CALL NUMBER: VCD 00826 2548 ล1ผ1-3 รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  พูดฝรั่งเศสเป็นเ...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561   ชื่อวารสาร(Title):- วารสารสิ่งแวดล้อม ISSN :-             0859-3868 จัดพิมพ์ :–         ราย 3 เดือน สำนัก...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 580.3 พ174 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสต...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 581 อ182 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ” เล่มนี้ เป็นหนัง...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต ชื่อผู้แต่ง: ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช Call Number: 302.231 ช617ส 2559 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560

แนะนำหนังสือ 1 พ.ย. 2560
ชื่อหนังสือ: ชีววิทยา ชื่อผู้แต่ง: ศุภณัฐ ไพโรหกุล Call Number: 570 ศ686ช 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “ชีววิทยา” เล่มนี้ ได้สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่...
Read more

แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560
แนะนำหนังสือ 13 ต.ค. 2560 น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชื่อหนังสือ : ตะวันส่องหล้า  ชื่อผู้แต่ง : สุวิชา Call Number : 923.1593 ส879ต 2560 รายละเอียด : ...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 1 ต.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: 106 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ชื่อผู้แต่ง: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ Call Number: อ 353.77 ห159 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “106 ปี แห่งการสถ...
Read more