18 March 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2561 (2018)

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ปี 2561 (2018)
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือน ปี 2561 (2018)  รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561      รายชื่อทรัพยากรใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ก.พ. 2561
ชื่อหนังสือ: ชื่อและชื่อสกุลที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน พุทธศักราช 2489-2559 เล่ม 1 ชื่อผู้แต่ง: กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระรา...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 16 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 575.103 พ174 2560 รายละเอียด: จากการตรวจสอบพบว่าหนังสือและตำราภาษาไทยในสาขาวิชานี...
Read more

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)
แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 ชื่อเรื่อง :  โรคของหัวใจ ผู้แต่ง :    มัลติมีเดีย เมคเกอร์ CALL NUMBER: VCD 00628 M 2548 ช5 รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  โรคของหัวใจ...
Read more

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561

แนะนำวารสาร ประจำปี 2561
แนะนำวารสาร ประจำปี 2561 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 ชื่อวารสาร(Title):- วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ISSN :-            – จัดพิมพ์ :–        1 ปี 4...
Read more

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561

แนะนำหนังสือ 1 ม.ค. 2561
ชื่อหนังสือ: พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 580.3 พ174 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสต...
Read more

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560

แนะนำหนังสือ 16 ธ.ค. 2560
ชื่อหนังสือ: อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ ชื่อผู้แต่ง: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา Call Number: อ 581 อ182 2560 รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “อนุกรมวิธานพืช อักษร ฉ-ฒ” เล่มนี้ เป็นหนัง...
Read more