การจัดอันดับ Archives - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU

19 August 2018

รวมสถิติการจัดอันดับที่น่าสนใจของห้องสมุด

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560
อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560 ผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560
Read more

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม 10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560 10 อันดับยืมมากที่สุด/รายเดือน   10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560
Read more