22 April 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

รวมสถิติการจัดอันดับที่น่าสนใจของห้องสมุด

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560

อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560
อันดับผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560 ผู้ยืมทรัพยากรห้องสมุดมากที่สุดแห่งปี 2560
Read more

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม 10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560 10 อันดับยืมมากที่สุด/รายเดือน   10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560
Read more