รวมสถิติการจัดอันดับที่น่าสนใจของห้องสมุด

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560

10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม 10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560 10 อันดับยืมมากที่สุด/รายเดือน   10 อันดับหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2560
Read more