วันกองทัพไทย 18 มกราคม 

วันกองทัพไทย 18 มกราคม 
18 มกราคม “วันกองทัพไทย” และเป็น “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันยุทธหัตถี”  ซึ่งถือเป็นวันที่พระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชั...
Read more

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม
วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม National Dairy Day 17 มกราคมของทุกปี  วันโคนมแห่งชาติ  ถือเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง...
Read more

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระ   นับเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงอานุภาพ และทรงพระปรีชาสามารถสมควรเทิดท...
Read more

วันครู 16 มกราคม

วันครู 16 มกราคม
วันครู 16 มกราคม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบคำขวัญ วันครู 16 มกราคม 2561 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”  ขณะที่งานวันครูปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องครูดี มีศรัทธาใ...
Read more

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธ...
Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ
จากคำกล่าวที่ว่า อนาคตของประเทศชาติ จะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับ คุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ การพิทักษ์รักษา...
Read more

วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคม

วันการบินแห่งชาติ 13  มกราคม
วันการบินแห่งชาติ 13 มกราคม ในปี พ.ศ. 2454 (1911) ได้มีชาวต่างประเทศนำเครื่องบินแบบอองรีฟาร์มังมาแสดงการบิน ในประเทศไทย หลังการแสดงการบินของชาวต่างประเทศในปีเดียวกัน จอมพ...
Read more

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
วันดินโลก “World Soil Day” สดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 องค์การสหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ของทุกปี เป็นวั...
Read more

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์ แผ่นพับที่ระลึก ๓ มิติ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ กว่า ๑๐ ล้านฉบับ แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันท...
Read more

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี

แผนที่การเดินทาง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริการขนส่งสาธารณะฟรี
แผนที่การเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่ให้บริการฟรีสำหรับประชาชน ภาพและข้อมูลจาก kingrama9.th
Read more