22 April 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา เยี่ยมชม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน...
Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก ๑๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์...
Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑-อพส.
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (คณะอนุกรรมการ อพส.) ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุ...
Read more

ผู้อำนวยการ / หัวหน้าห้องสมุด ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการ / หัวหน้าห้องสมุด ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้  ธนาคารแห่งประเทศไทย
อพส-การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)ครั้งที่ 2/2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โด...
Read more

Opening Hours-เปิดบริการทุกวัน ห้องสมุด ม.สยาม ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก

Opening Hours-เปิดบริการทุกวัน ห้องสมุด ม.สยาม ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก
รายละเอียดการเปิดให้บริการ รายละเอียดการเข้าใช้บริการ รายละเอียดการเดินทางมาห้องสมุด รีวิวห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม คลิก… ประกาศล่าสุด ห้องสมุด ม.สยามเปิดบริการทุกวั...
Read more

One Day Visit in Chula-สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

One Day Visit in Chula-สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ. ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และรักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับบุคลากรจาก สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทย...
Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล

ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล
ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล
Read more

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.คมเดช บุญประเสริฐ(ผู...
Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ อพส.-thaipul

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ อพส.-thaipul
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเ...
Read more