ผู้เยี่ยมชม ห้องสมุด Archives - ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ-มหาวิทยาลัยสยาม 61-Library SU
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

15 August 2018

DR CHEOL JE CHO และคณะผู้บริหารจาก ENOZ มาเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรสารสนเทศ

DR CHEOL JE  CHO  และคณะผู้บริหารจาก ENOZ  มาเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรสารสนเทศ
DR CHEOL JE CHO ได้พาคณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน จาก ENOZ มาเยี่ยมชม ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 61 เวลา 14.00 น. DR CHEOL JE CHO-ENOZ-ห้อ...
Read more

ต้อนรับ ศาสตราจารย์ Wei Chunbei เลขาธิการคณะกรรมการจาก Guangxi  University of Finance and Economics

ต้อนรับ ศาสตราจารย์ Wei Chunbei เลขาธิการคณะกรรมการจาก Guangxi  University of Finance and Economics
ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ Wei Chunbei เลขาธิการคณะกรรมการจาก Guangxi  University of Finance and Economics เยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ในความร่วมมือระหว่างสถาบัน Guangx...
Read more

De La Salle University Dasmarinas Philippines – เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม

De La Salle University Dasmarinas Philippines – เยี่ยมชมห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม
คณะอาจารย์รวม 8 ท่าน จากมหาวิทยาลัย(เอกชน) เดอลาซาล วิทยาเขตดาสมารีนัส (De La Salle University Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) หรือที่เรียกว่า DLSU-D เป็นมหาวิท...
Read more

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย (Vels University) เยี่ยมชม ห้องสมุด

ยินดีต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย (Vels University) เยี่ยมชม ห้องสมุด
ยินดีต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวลส์ ประเทศอินเดีย(Vels University) ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม รวมทั้งคณบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์สังก...
Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครราชสีมา จ. นครราชสีมา เยี่ยมชม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน...
Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก ๑๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์...
Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล

ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล
ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากประเทศเนปาล
Read more

ห้องสมุดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้มข้น GAT-ONET

ห้องสมุดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้มข้น GAT-ONET
ห้องสมุดต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการติวเข้มข้น GAT-ONET มหาวิทยาลัยสยามขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมรับการติวแบบเข้มข้นใน 3 รายวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์...
Read more

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน / 2559

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน / 2559
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าว...
Read more