22 April 2018

_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
_970x90 mainmenuMRRT
สาระความรู้

เกี่ยวกับสำนักทรัพยากร

ห้องสมุดมารวย – สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ห้องสมุดมารวย – สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ห้องสมุดมารวย และ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ งาน Siam Open House 2017 เชื่อมโลกการเรียนรู้ กับการทำงาน เป็นการแสดงนว...
Read more

อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

อธิการบดี ม.สยาม มอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวมอบนโยบายในการพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) เนื่องในโอกาสที่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำน...
Read more

ร้านกาแฟมารวย @ม.สยาม

ร้านกาแฟมารวย @ม.สยาม
Review ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม ร้านกาแฟมารวย @ม.สยาม ในสมัยนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่  นอกจากจะมีหนังสือแล้วสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ก็จะเป็น “ร้านกาแฟ” เฉกเช่นเดียว...
Read more

ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม

ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม
Review ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม รีวิว  ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University  Maruey Library)  เป็นห้องสมุดในรูปลักษณ์ใหม่ที่ผสมผสานการตกแต่งที่สดใส ทันสมัย...
Read more

คู่มือ การเข้าใช้บริการ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

คู่มือ การเข้าใช้บริการ ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ
    คลิกอ่าน  คู่มือการเข้าใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12 ชั้น 2 ) เปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-19.00 น.  ยกเว้นวันอาทิตย์ ปิดทำกา...
Read more

ตัวบ่งชี้ 2.5 (6.1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ 2.5 (6.1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5(6.1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านห้องสมุด หนังสือ ฯ) ประจำปีการศึกษา 2556 [pdfviewer width=”100%” height=”849px” beta=”tru...
Read more

ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ

ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ผลการประเมิน การประก...
Read more