Article 18
October, 2018September, 2018
  • วันหัวใจโลก 29 กันยายน

    โรคหัวใจ เป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นอันดับต้น ๆ ถือเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวมากอีกโรคหนึ่ง ถึงขน ...

  • วันโอโซนโลก 16 กันยายน

    วันที่ 16 กันยายน ถือเป็นวันสำคัญ โดยถือว่าวันนี้เป็นวันโอโซนโลก (World Ozone Day) ซึ่งเป็นวันที่ให้ ...

Show More post