_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

28 May 2018

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

188 views


พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ - มหาวิทยาลัยสยามพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก ๑๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันศุกร์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานผู้มอบประกาศนียบัตร ห้องสมุด สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

รายละเอียดภาพทั้งหมดที่แฟนเพจ :   nuannoraditschool/

Related posts