บริการจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

บริการจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

176 views

 คลิก login จองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมกลุ่ม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

บริการสำหรับ อาจารย์/นักศึกษาเท่านั้น รับ Password เพื่อเข้าสู่ระบบจองห้องประชุมกลุ่มได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด   ประกอบด้วย ห้อง Meeting Study Room จำนวน 5 ห้อง ๆ ละ 6 ที่นั่ง  แอร์, โต๊ะ, เก้าอี้, ไวท์บอร์ด, วิวรถไฟฟ้า / และห้องใหม่ Media Study Room  จำนวน 6 ห้อง ๆ ละ 5 ที่นั่ง แอร์, จอทีวีเชื่อมต่อUSB/HDMI, Multi Headphone, Media Box, Whiteboard and Marker Pen

Related posts