_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training
_TOPBANNER-EBSCO-UpToDate-Training

22 June 2018

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)

แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)

521 views

แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :  TOEIC Listening
ผู้แต่ง :    ที.จี.อาร์.อี.
CALL NUMBER: VCD 1005 M 2004
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  TOEIC Listening ได้รวบรวมเนื้อหาของการสอบ TOEIC ในส่วนของการฟังเพราะเป็นส่วนที่บอกถึงความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ การพูดคุย  การสนทนา ของผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจภาษาอังกฤษที่พูดมากน้อยเพียงใด ดังนั้นซีดีแผ่นนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหมายในการเตรียมสอบ TOEIC Listening เป็นการทบทวนการฟังทั้งหมด เช่นการฟังประกอบภาพ การฟังคำถาม-คำตอบ การฟังสนทนาสั้นๆ เพื่อให้เกิดทักษะความเคยชินกับข้อสอบการฟังแบบต่าง ๆ และพร้อมที่จะเข้าสอบด้วยความเชื่อมั่นรวมทั้งผู้ที่จะนำไปใช้งานก็เกิดความมั่นใจในการฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ใครสนใจซีดีแผ่นนี้ก็ลองหามาฟังกันได้นะค่ะ ฯลฯ

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      การท่องเที่ยว TOURISM
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00580 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD การท่องเที่ยว ชุดที่ 6 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง ได้รวบรวมเรื่องราว การท่องเที่ยว 10 อันดับ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวโลก และเลือกแหล่งท่องเที่ยวไทยที่ได้รับเลือกเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของโลกส่วนในต่างประเทศสิงคโปร์และบรูไนร่วมมือเปิดน่านฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังรวบรวมข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้อีกมากมายจากซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :  AUTOMATIC ENGLISH SPEAKING STEP BY STEP : HOW MUCH DOES IT COST?
ผู้แต่ง :    HOME COLLEGE
CALL NUMBER: VCD 00178 M 2004
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Automatic English Step By Step : How Much Does It Cost? ซีดีแผ่นนี้ เป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้า และการเปรียบเทียบด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ ขนาด สี ฯลฯ รวมทั้งการเลือกซื้อสินค้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถบอกถึงปริมาณและจำนวนการใช้ รวมถึงลักษณะนามของสินค้าได้ถูกต้องที่ต้องการ และ เพื่อให้ได้ฝึกออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา โดยเริ่มจากการเรียนรู้ในการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและซีดีแผ่นนี้ยังให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ฯลฯ

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 มิ.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      วิทยุ โทรทัศน์ (RADIO &TELEVISION)
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00579 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ศิลปะ วิทยุ โทรทัศน์ ชุดที่ 5 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง  ในยุคนี้เราต้องก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันในวงการวิทยุและโทรทัศน์มีหลักการทำงานอะไรบ้าง เปิดประวัติ Guru ในแวดวงวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อค้นหา Hero ในแบบของคุณและยังมีข่าวสารในวงการวิทยุโทรทัศน์อีกมากมาที่เราไม่เคยรู้เรื่องราววงการบันเทิงมาก่อนและซีดีแผ่นนี้ก็จะช่วยให้คุณได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงที่สนุกสนานได้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 15 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  Job Interview
ผู้แต่ง :    Right beyond
CALL NUMBER: VCD 1092 M 2006
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Job Interview บทสนทนาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน  ที่จะช่วยและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทักษะทั้งการฟัง การพูด และการบอกเล่าประวัติต่างๆ ทั้งการศึกษา งานอดิเรกและที่สำคัญคือ เรื่องของทัศนคติ  เราจะไปเรียนรู้ทุกขั้นตอนรวมถึงตัวอย่างของการสัมภาษณ์งานแบบประโยคต่อประโยคในการสมัครงาน และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ใครสนใจภาษาอังกฤษที่จะใช้สมัครงานก็ลองหามาฟังกันได้นะค่ะ ฯลฯ

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 15 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      หนังสือพิมพ์ NEWSPAPER MEDIA
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00578 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD หนังสือพิมพ์ ชุดที่ 4 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิต หนังสือพิมพ์ จากรุ่นปู่ถึงรุ่นหลาน รู้เบื้องหลังการทำข่าวในมุมของนักหนังสือพิมพ์ ข่าวแบบไหนจึงจะเป็น Scoop  และเสรีภาพกับสังคมของคนข่าวเรื่องราวกว่า 30 ปี แต่ละเรื่องที่กล่าวมานี้ล้วนแต่หน้าสนใจยังมีอีกมากมายที่ได้จากความรู้ ในซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5
ผู้แต่ง :    เนชั่นบุ๊คส์
CALL NUMBER: VCD 1258 M 2557
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  ภาษาอังกฤษ แค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5  รวบรวม เนื้อหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพูดผิด อีกนับ 1,000 คำ เพื่อง่ายต่อการฟังยิ่งขึ้น  และนอกจากนี้ CD MP3 มีความยาวกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ฝึกออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา ถ่ายทอดโดย “ครูคริส” คริสโตเฟอร์ไรท์  โดยเริ่มจากการเรียนรู้นี้จะช่วยคุณไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ยากนัก ฯลฯ

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 1 พ.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      ศิลปะ  ART
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00577 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ศิลปะ ชุดที่ 3 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะ เคล็ดลับการนำศิลปะมาสร้างมูลค่าให้กับงานของคุณ  มีการขายงานศิลปะเปิดประมูลกันที่ไหนกันบ้าง และการท่องไปในโลกศิลปะ ยุค Pre-history ใครสนใจในงานศิลปะนี้ก็ไม่ควรพลาดและยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้จากความรู้ ในซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี 16 เม.ย. 2561ชื่อเรื่อง :  กบนอกกะลา : กว่าจะเป็นหมอ
ผู้แต่ง :    ทีวีบูรพา
CALL NUMBER: VCD 00731 M 2550 ต1-2
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นหมอ  ซีดีแผ่นนี้ได้แนะนำอาชีพหนึ่ง ที่จะต้องมีความเสียสละ นั้นคือ หมอ การที่เราจะเป็นหมอได้ ต้องผ่านการเรียนรู้และรำเรียนอะไรมาบ้าง นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การเรียนวิชาแพทย์จะต้องผ่านการทดสอบและการวัดผลสอบที่ได้กำหนดไว้ก่อน ในการเรียนนี้จะต้องศึกษาคณะแพทย์ 6 ปี  โดยในปีแรกจะต้องศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในชั้นปีที่ 2 ศึกษาพื้นฐานวิชาแพทย์ กายวิภาคศาสตร์ จะต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆในร่างกายของมนุษย์ และฝึกการใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง ในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนหนักขึ้นกว่าเดิม ที่มีปัญหาในเรื่องเรียน มีความเครียด โดยมีอาจารย์หมอให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหาในการเรียน และจากนั้นในชั้นเรียนปีที่ 4 นักศึกษาแพทย์ก็จะได้พบผู้ป่วยจริง ในชั้นเรียนปีที่ 5 เป็นการฝึกปฏิบัติสูติศาสตร์  นรีเวชวิทยา ในชั้นปีที่ 5 ศึกษาการคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และในชั้นปีที่ 6 การเตรียมตัวเป็นแพทย์ ซึ่งใครสนใจในอาชีพหมอก็ลองมาหายืมดูกันได้นะค่ะ  ฯลฯ

ห้องสมุด-ซีดี-แนะนำซีดี 16 เม.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      ภาพยนตร์  FILM
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00576 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ภาพยนตร์ ชุดที่ 2 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ในการถ่ายทำด้วยเทคนิคต่าง ๆ เคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลในวงการภาพยนตร์รวมถึงเจาะลึกแวดวงภาพยนตร์ด้วยข่าวทั้งในและต่างประเทศ และยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากที่ได้จากความรู้ ในซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 เมษายน 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 1 เม.ย. 2561ชื่อเรื่อง :  ระบบกล้ามเนื้อ
ผู้แต่ง :    มัลติมีเดีย เมคเกอร์
CALL NUMBER: VCD 00628 M 2548 ช2
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  ระบบกล้ามเนื้อ รวบรวมเนื้อหาในการทำงานของกล้ามเนื้อร่างกายของเรา ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากมายทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวและมีชีวิตเป็นปกติ กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งกล้ามเนื้อต่าง ๆ ก็มีหน้าที่ของการเคลื่อนไหวและการทำงานโดยการหดตัวและคลายตัว เช่น กล้ามเนื้อลายควบคุมการทำงานโดยส่วนของสมอง   ส่วนกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจควบคุมการทำงานโดยกลุ่มเซลล์ประสาทในก้านสมองและไขสันหลัง ใครที่สนใจอยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำงานระบบกล้ามเนื้อนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้จากซีดีแผ่นนี้นะค่ะ ฯลฯ

 

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 1 เม.ย. 2561ชื่อเรื่อง :-      ดนตรี MUSIC
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00575 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ดนตรี ชุดที่ 1 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ดนตรีไม่ว่าใครที่อยากเป็นนักดนตรี จะทำอย่างไรดี การฟังดนตรีแบบไหนให้เข้ากับตัวคุณ และมารู้จักดนตรีต่าง ๆ จากชีวิตจริงของบุคคลในวงการตั้งแต่ระดับตำนานจนถึงไอดอล และยังมีอีกมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เราได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรีในซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 16 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  โรคของหัวใจ
ผู้แต่ง :    มัลติมีเดีย เมคเกอร์
CALL NUMBER: VCD 00628 M 2548 ช5
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  โรคของหัวใจ แผ่นนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคของหัวใจ เราจะได้ทราบถึงโรคหัวใจเกิดจากอะไร อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคนี้ หัวใจทำหน้าอะไร และเราจะมีวิธีการดูแลรักษาโรคหัวใจได้ ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเองจากซีดีแผ่นนี้ ฯลฯ

 

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 16 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      ไข้เลือดออก DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00588 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ไข้เลือดออก ชุดที่ 4 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ยุงลาย อันตรายตัวจิ๋วที่อยู่ใกล้ตัวคุณ การที่โลกร้อน ! เชื้อไข้เลือดออกจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่และชิคุนกุนย่า ต่างกันอย่างไร และเราก็จะได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับไข้เลือดออกทั้งในและต่างประเทศ ว่าเชื้อไวรัสที่ถูกค้นพบในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการค้นพบยุงขนาดใหญ่ และต่างประเทศกัมพูชา ที่เกิดไข้เลือดออกแพร่ระบาดอย่างหนักมีผู้ที่เสียชีวิตมากถึง 407 คน เราควรรู้จักดูแลและวิธีป้องกันไข้เลือดออกได้จากรวมความรู้ ในซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 1 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :  สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติ
ผู้แต่ง :     เอ็มไอเอส
CALL NUMBER: VCD 00752 M 2551
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติ ชุดนี้จะเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษที่เป็นธรรมชาติและใช้ได้จริงสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้โดยไม่ดูเป็นทางการจนเกินไปนัก ในบทสนทนาจะมีมุกสอดแทรกเพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนานพร้อมกับได้สาระความรู้ อย่างเช่น การสนทนาพูดคุยกับเพื่อนในสถานการณ์ต่าง ๆ  การสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหาร คลินิกความงามและสปาในแต่ละบทสนทนาจะทำเป็นละครเรื่องหนึ่ง และยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกด้วยนะค่ะ ฯลฯ

 

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 1 มี.ค. 2561ชื่อเรื่อง :-      เอดส์  AIDS
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00587 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD เอดส์ ชุดที่ 3 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้ในเรื่อง เรามียารักษาโรคเอดส์แล้วหรือยัง  การดูแลตัวคุณและคนใกล้ชิด ไม่ให้ติดเอดส์ได้อย่างไร  และถ้าเป็นเอดส์จะทำอย่างไร นับได้ว่าซีดีแผ่นนี้ช่วยให้เราได้รู้จักการปฏิบัติตนและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ยากนักนะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 16 ก.พ. 2561ชื่อเรื่อง : Speaking Thai in a Flash
ผู้แต่ง :  –
CALL NUMBER: VCD 1089 M 2010
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Speaking Thai in a Flash เป็นการพูดภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณพูดภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มการเรียนรู้จากพื้นฐานพยัญชนะไทย แต่ละบทมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์เฉพาะที่คุณประสบในชีวิตประจำวันของคุณ และในซีดี Thailalnd นี้จะช่วยคุณไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการพูดภาษาไทยได้โดยไม่ยากนัก ฯลฯ

 

ห้องสมุด-หนังสือ-แนะนำซีดี ดีวีดี 16 ก.พ. 2561ชื่อเรื่อง :-      มะเร็ง CANCER
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00586 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD มะเร็ง ชุดที่ 2 ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้ในเรื่อง เราทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายจริงหรือไม่  มี 5 อันดับมะเร็งอันตรายที่คนไทยเป็นมากที่สุด การทำคีโมคืออะไร การฉายรังสีรักษามะเร็งให้หายขาดได้จริงหรือ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับมะเร็ง ซีดีรอมแผ่นนี้พร้อมให้ความรู้และวิธีการดูแลการรักษามะเร็งที่เป็นประโยชน์มากศึกษาเพิ่มเติมได้จากซีดีแผ่นนี้นะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

แนะนำซีดี 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อเรื่อง : Fast-Track TOEIC listening
ผู้แต่ง :  –
CALL NUMBER: VCD 00997 2009
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  Fast-Track TOEIC listening   แผ่นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEIC ไม่ว่าจะเป็นส่วนในเรื่องการสนทนา การพูดคุย การฟัง การตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสอบได้คะแนนสูง และได้รับประโยชน์จากซีดีชุดนี้ ควรหามาฟังเพิ่มเติมก็จะได้ผลดีฯลฯ

แนะนำซีดี 1 กุมภาพันธ์ 2561ชื่อเรื่อง :-      ไข้หวัดนก
ผู้จัดทำ :–      สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์
เลขเรียก (Call Number) :–  CD 00585 2552
รายละเอียด :- แนะนำ CD ไข้หวัดนก ชุดที่ 1ของ E-Book รวมความรู้ ชุด สาธารณสุข มีเนื้อหาความรู้ในเรื่องไข้หวัดนกหายไปจากประทศไทยแล้วจริงหรือ รวมถึงเคล็ดลับการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดนกและการดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากโรคระบาดในอนาคต ซึ่งโอกาสการกลายพันธุ์ของไข้หวัดนกและนวัตกรรมในการรักษา และรู้ข่าวทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับไข้หวัดนกอีกด้วย ใครสนใจก็ลองมายืมดูได้นะค่ะ


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

แนะนำซีดี 16 มกราคม 2561ชื่อเรื่อง : XXX : return of xander cage ทลายแผนยึดโลก
ผู้แต่ง :  Caruso, D.J., Driector
CALL NUMBER: DVD 00671 2017
รายละเอียด : แนะนำ DVD ภาพยนตร์เรื่อง  XXX : return of xander cage ทลายแผนยึดโลก เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสัญชาติอเมริกาที่ออกฉายในปี ค.ศ. 2017 โดย วิน ดีเซล กลับมารับบท แซนเดอร์ เคจ นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผันตัวมาทำงานในรัฐบาล โดยแซนเดอร์ต้องเผชิญหน้ากับเซียง นักรบสุดอันตราย ในภารกิจทวงคืนอาวุธอันตรายอย่าง Pandora’s Box ซึ่ง NSA ได้ค้นพบว่ามีคนคิดค้นกล่องแพนดอร่าที่สามารถจะสั่งการให้ดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือโลกเป็นหมื่นดวง

ชื่อเรื่อง :-      Power rangers พาวเวอร์ เรนเจอร์ ฮีโร่ทีมมหากาฬ
ผู้จัดทำ :–      Israelite, Dean, Driector
เลขเรียก (Call Number) :–  DVD 00672 2017
รายละเอียด :- แนะนำ DVD ภาพยนตร์เรื่อง Power rangers พาวเวอร์ เรนเจอร์ ฮีโร่ทีมมหากาฬ  เป็นภาพยนตร์แนวซุเปอร์ฮีโร่อเมริกันในปี ค.ศ. 2017 ที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มของนักเรียนไฮสคูลที่ค้นพบว่าเมืองแองเจิ้ล โกรฟ ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น กำลังถูกคุกคามด้วยภัยรุกรานจากน้ำมือของราชินีปีศาจร้ายจากนอกโลก ริต้า รัพัลซ่าพวกเขาจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติในนาม พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ที่จะร่วมกันต่อสู้หยุดยั้งแผนร้ายถล่มโลกไว้ให้ทันการณ์ก่อนที่ทุกสิ่งจะสายเกินไป

 


แนะนำCD-DVD ประจำวันที่ 1 มกราคม 2561

cd-dvd-ซีดี ดีวีดี-แนะนำชื่อเรื่อง : พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 1
ผู้แต่ง :  –
CALL NUMBER: VCD 00826 2548 ล1ผ1-3
รายละเอียด : แนะนำ CD-DVD  พูดฝรั่งเศสเป็นเร็ว 1 เนื้อหาเป็นการสนทนาภาษาฝรั่งเศสเริ่มตั่งแต่ การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตัว การถามความเป็นอยู่ การถามอาชีพ การแนะนำบุคคล การสอบถามข้อมูล การโทรศัพท์ การชักชวน การนัดพบ การแสดงความรู้สึก ฯลฯ ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีตัวละครแสดง พร้อมคำศัพท์เพิ่มเติมซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับสนทนานั้นๆ และยังมีอีกมากมายในสถานการณ์ต่างๆ การพูดภาษาฝรั่งเศสก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะค่ะ

cd-dvd-ซีดี ดีวีดี-แนะนำชื่อเรื่อง :-      เมนูคนรักผัก
ผู้จัดทำ :–      ไอซีที มัลติมีเดีย
เลขเรียก (Call Number) :–   VCD 1112 M 2553
รายละเอียด :- แนะนำ CD-DVD  เมนูคนรักผักชุดนี้ เป็นการสอนวิธีทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ทำง่าย เข้าใจง่าย เรียนรู้การทำอาหารสูตรเด็ด ที่คนไทยควรหันมาทานผักกัน เช่น เมนู มะระผัดไข่ ซุปหอมใหญ่ ยำผักกระเฉด ผักบุ้งผัดกะปิเป็นไงค่ะ อิ่มอร่อยและยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย และยังเป็นการสร้างอาชีพในการประกอบอาหารที่มีเมนูจากผักใครที่สนใจเมนูนี้เชิญมาดูได้ที่ห้องสมุดนะค่ะ

 


แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2561)

Post source : แนะนำCD-DVD (ประจำปี 2560)